De Geuzen,

Het oudste dispuut van Vidar en breed gedragen binnen Tilburg. Door de jaren flink veranderd maar nog altijd vasthoudend aan de kernwaarden en gebruiken van weleer. Een groep mannen die ondanks onderlinge verschillen, samen naar een doel streeft. Het maximale, naar perfectie. Dit maakt ons een voorbeeld voor velen. Deze zware doch eervolle taak nemen wij graag op ons.