drs. Chiu Cup


De drs. Chiu Cup wordt traditiegetrouw gehouden tussen de twee oudste herendisputen van de T.S.R. Vidar, te weten de Watergeuzen en Plus Est Bibendum. De race is geïnspireerd op de Boat Race die al ruim 150-maal gevaren is tussen de universiteiten Oxford en Cambridge.  Waar de ploegen van Cambridge en Oxford elkaar redelijk in evenwicht houden, respectievelijk 80 en 75 overwinningen, lijkt het varen van de Chiu Cup tot nu toe slechts een formaliteit: de Watergeuzen wonnen elk van de voorgaande edities. Zal hier dit jaar verandering in komen? De ploegen zullen hun krachten meten op de derde donderdag van september.

Om toch nog tot enige vorm van uitdaging te komen wordt er tegenwoordig door de Watergeuzen-equipe naar gestreefd om met een dusdanige voorsprong te winnen, dat met een biertje in de hand PEB over de finish gejuicht kan worden. Maar ook dit lijkt zelden een uitdaging. Dat was vroeger, in de eerste jaren wel van de race, wel anders. Hoi-Leung Chiu vertelt in een brief uit 2012:

|

Hoi Leung Chiu

The Classic Six
“Waarde Vidraten,Traditie is niet het bewaren van as, maar het doorgeven van een vlam. Dit heb ik eerder aangehaald in een voorgaande editie van de Chiu Cup. Vandaag werd alweer de veertiende verroeid. Ik kijk er met gepaste trots op terug, maar niet zonder een kritische aantekening.

Elk jaar tijdens de TIK vechten de verenigingen het uit voor de beste sjaars die de club moeten gaan dragen in de toekomst. Zo heeft elke vereniging haar eigen unieke punten. Voor de TSR is dat het roeien. En voor velen toen ik zelf lid werd, was er alleen het roeien.

Het bijkomend nadeel was dan ook dat voor de niet-roeiers gewoonweg geen plek was in de vereniging. Het was een tijd dat instrueren het correcte woord was voor het coachen van een compo ploeg. Compies werden in het water geflikkerd op het uittrainingsfeest. Resultaat was dat er een groot aantal eerstejaars niet meer terugkwamen voor het tweede jaar. De TSR had net zo goed de TR Vidar kunnen heten, want er was weinig studentenvereniging aan.

Vernieuwen is een moeilijk en pijnlijk proces. Dispuut was voor een lange tijd het smerigste woord dat een Vidraat in de mond kon nemen. Er werd er lacherig om gedaan, maar kijk waar we tegenwoordig staan. De Chiu Cup stond symbool voor de opstanding van het disputengedachtengoed. De twee oudste heerendisputen die het sportief uitvechten op het water. Ook daar werd er lacherig over gedaan. Toch staan we hier weer aan de vooravond van het derde lustrum van de Cup.

Waarde Vidraten, de Cup heeft de laatste jaren haar glans verloren en het wordt tijd dat er weer vernieuwd moet worden. Ik heb namelijk vernomen dat er niet meer serieus geroeid wordt en dat de vlam niet meer brandt. Het mooie van traditie is dat het ook ooit begonnen is. Aangezien onze vereniging nog jong is heeft u, Waarde Vidraten, de unieke kans om geboorte te geven aan nieuwe traditie.

Na vele jaren discussie daag ik u uit. Ik daag u uit de strijd open te gooien voor alle heerendisputen. Wees creatief met nieuwe mores voor een ware disputenwedstrijd. Eerst een race onder alle Vidar disputen, daarna kunnen we denken aan alle roeidisputen in NL. Waarom niet? Waarom ook niet tijdens de open tijd? Waarom ook niet tijdens de nog bij mij bekende OOCUZ?

Met argusogen zie ik die knorren van een TIK hun laffe biercantus organiseren wat betekent dat zij het studentikoze van de verenigingen moeiteloos hebben kunnen kopiëren. Stilstand is achteruitgang. Wij moeten ons in positieve zin kunnen onderscheiden zonder dat er nagebootst kan worden. Dat kan met een heuse disputenrace.

Winnaars van vandaag van harte gefeliciteerd! Tot volgend jaar!”

Het echte ontstaan van de Chiu Cup kent een minder nobele achtergrond: tijdens een geuzenweekend in de Ardennen ontstond, in beschonken toestand, het idee van een race tussen de twee oudste heerendisputen van de TSR Vidar. Er werd destijds al wel onderling gespard tijdens tweemaandelijkse Vidar-onderlingen, maar die waren `geen bal aan’, aldus Chiu. Na wat gelobby tussen beide disputen kreeg het idee draagvlak.
De Chiu Cup is inmiddels 14-maal verroeid met de volgende bootindelingen in antichronologische volgorde (wordt nog aan gewerkt):

Bootindeling Chiu Cup 2012
boeg: Marx
2: Van Bebber
3: Van der Zanden
4: Van Kemenade
5: Buil
6: Brouwers
7: Adriaanse
slag: Greweldinger
stuurman: Kemmeren

Coach: Hagemans
tijd van aankomst: 7.11

Bootindeling Chiu Cup 2011
boeg: Adriaanse
2: Van Orsouw
3: Van der Berg
4: Janssen
5: Marx
6: Van Bebber
7: Buil
slag: Greweldinger
stuurman: Mesdag

Coach: Van Rooij
tijd van aankomst: 7.34.11 

Bootindeling Chiu Cup 2010
boeg: Van Zielst
2: Poorthuis
3: Van der Berg
4: Sas
5: Buil
6: Van Bebber
7: Marx
slag: Hagemans
stuurman: De Lat

tijd van aankomst: 7.24.37

Bootindeling Chiu Cup 2009
boeg:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
slag: Hagemans
stuurman:

 

Bootindeling Chiu Cup 2008
boeg: Van Zielst
2: De Lat
3: Van Orsouw
4: Van Rooij
5: Poorthuis
6: Maij
7: Scheffer
slag: Hagemans
stuurman: Mesdag

Coach: Van Berkel

Bootindeling Chiu Cup 2007
boeg:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
slag:
stuurman:

Bootindeling Chiu Cup 2006
boeg:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
slag:
stuurman:

Bootindeling Chiu Cup 2005
boeg: Scheffer
2: Demoed
3: Geurts
4: Roovers
5: Gooskens
6: Maij
7: Hagemans
slag: Dekker
stuurman: De Lat

Bootindeling Chiu Cup 2004
boeg: Demoed
2: De Lat
3: Van Zielst
4: De Meurichy
5: Hagemans
6: Gooskens
7: Lemmens
slag: Dekker
stuurman: Roovers

Bootindeling Chiu Cup 2003
boeg: Verkuylen
2: Van Binsbergen
3: De Meurichy
4: De Winter
5: Jacobs
6: Gooskens
7: Hagemans
slag: Dekker
stuurman: Simons